ຕິດຕໍ່ເຮົາ​


ບໍລິສັດ ຕຣີເພຊ໌ອີຊູຊຸເຊວຊ໌ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຕຣີເພຊ໌

ທີ່ຢູ່

ບໍລິສັດ ຕຣີເພຊ໌ອີຊູຊຸເຊວຊ໌ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຊັ້ນ 5 ອາຄານໂຄລາວ II ຖະໜົນ23 ສິງຫາ ບ້ານໜອງບອນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ເບີໂທ

ແຟັກ

ILS Office ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທີ່ຢູ່

ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ(ສຳນັກງານໃຫຍ່) ຖະໜົນ ສີເກີດ-ດົງໂດກ ບ້ານ ໜອງບຶກ ເໝືອ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທ

ILS Office ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ

ທີ່ຢູ່

ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ແຂວງ ຈຳປາສັກ 2 Km ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ບ້ານ ແກ້ວສໍາພັນ, ເມືອງ ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ເບີໂທ

VSA Office ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທີ່ຢູ່

ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ວີເອັສເອ ຈຳກັດ(ສຳນັກງານໃຫຍ່) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖະໜົນອາຊຽນ (ເຕ2) ບ້ານໜອງດ້ວງເໜືອ ເມືອງສີ ໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທ

VSA Office ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ

ທີ່ຢູ່

ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ວີເອັສເອ ຈຳກັດ ສາຂາຈຳປາສັກ ຖະໜົນ 13 ໃຕ້ ບ້ານ ໂຊກອຳນວຍ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ເບີໂທ